Niet alle organisaties zijn tevreden over het gebruik van een CRM systeem mede door een aantal factoren. Zo zien bijvoorbeeld veel (sales)medewerkers het bijhouden van gegevens in een CRM systeem als een administratieve, saaie taak en zien zij de meerwaarde van zo’n systeem niet in. Dit is vaak een gemiste kans omdat een CRM systeem, wanneer op de juiste manier geïmplementeerd, een bedrijf veel meer inzicht in klantgegevens kan geven om bijvoorbeeld hun winstpotentieel verbeteren. Hieronder zullen een aantal veel voorkomende redenen genoemd worden waardoor organisaties vaak niet optimaal gebruik kunnen maken van hun CRM systeem en wat daar aan te doen is.

Top 3 online CRM pakketten  

CRM systeem beperkingen

Zoals hiervoor genoemd is de voornaamste reden dat een CRM systeem niet werkt dat de hoofdgebruikers van het CRM systeem, het salesteam, CRM implementatie kunnen zien als een administratieve last en er weinig energie in willen steken. Het werkt vaak demotiverend voor werknemers om meerdere velden te moeten invullen voor zij door kunnen gaan naar de volgende fase van het proces waardoor zij regelmatig simpelweg iets in voeren om verder te kunnen.

Vooral wanneer het nut van een CRM systeem nog onduidelijk is zullen medewerkers de noodzaak van een juiste invoer in het systeem niet inzien. Een CRM systeem vullen met inconsistente of onjuiste gegevens zorgt voor een slechte output waardoor het volledige potentieel van de CRM-implementatie niet bereikt gaat worden. Het is daarom belangrijk om voor de hoofdgebruikers van het systeem inzichtelijk te maken wat voor nut het systeem heeft, los van het nut voor het managementteam.

CRM systeem implementeren

CRM systeem implementeren

Een goed geïntegreerd CRM systeem kan het team begeleiden door informatie te bieden tijdens belangrijke fases voorafgaand aan een verkoop, simpelweg door de juiste vragen te stellen en het gemakkelijk te maken om de juiste informatie te vinden die weer tot een succesvolle verkoop kan leiden. Om de beste resultaten uit een CRM systeem te halen moet het gebruik ervan effectief gemaakt worden voor zowel het management team als het sales team. Zodra het sales team doorheeft waarvoor het de relevante info correct in het CRM systeem moet zetten volgen de resultaten vanzelf. De beste CRM systemen hebben informatie ingewonnen bij hun gebruikers waardoor zij ontworpen zijn om het leven van sales teams makkelijker te maken, niet moeilijker. Het fijne is, door de informatie omtrent een verkoop makkelijker te maken zal uiteindelijk ook het leven van het management een stuk eenvoudiger worden, een win-win situatie voor alle partijen.

Top 3 crm reviews

Handige links


Als u van mening bent dat uw CRM systeem faalt, kijk dan eens goed naar de mensen die de data invullen en hoe zij tegen het systeem aankijken. Laat uw team het nut inzien van het invoeren van de juiste gegevens en bekijk eventueel of er vragen geschrapt moeten worden. Zo bespaart u niet alleen tijd, maar verbetert u ook het winstpotentieel van uw bedrijf.