Aanpasbaarheid / Flexibiliteit - logoRecent heeft in de Automatiseringsgids een artikel gestaan over de keuze van CRM software door bedrijven. Hierbij werden de gekozen CRM pakketten in procenten uitgezet tegen elkaar. Opvallend was daarbij dat maatwerk, dus het in opdracht laten ontwikkelen van software voor klantrelatiebeheer naar de behoefte van de individuele klant bovenaan stond. In ongeveer de helft van alle gevallen kiest een bedrijf dus niet voor een bestaand tool voor customer relationship management, maar laat het een applicatie op maat ontwikkelen.

Top 3 online CRM pakketten  

De conclusie die u hieruit kunt trekken is dat veel bedrijven erg gehecht zijn aan hun eigen werkprocessen en gewoontes en zich niet door (online) software willen laten opleggen hoe ze moeten werken. Dat impliceert dat er vaak een zekere mate van aanpasbaarheid / flexibiliteit gewenst is.

Mogelijkheden

Een aantal leveranciers van online CRM software probeert in deze behoefte te voorzien en biedt een bepaalde mate van flexibiliteit voor zowel het gebruik als de inrichting van het cloud CRM pakket. Dit varieert tot de mogelijkheid van het samenstellen van dashboards en rapportages tot functionaliteit om workflows te definiëren op basis waarvan uw medewerkers worden ondersteund bij het beheer en de opvolging van klantrelaties.

Behoefte

De behoefte aan flexibiliteit en aanpasbaarheid / flexibiliteit bepaalt u uiteraard zelf. Het is goed om bij de objectieve vergelijking van online CRM systemen te bepalen of u er überhaupt behoefte heeft. Hou in de gaten dat het wellicht op dit moment niet zo belangrijk kan zijn omdat uw organisatie stabiel is en vaste patronen kent, maar dat toekomstige uitbreiding en/of voortschrijdend inzicht van bijvoorbeeld uw werkwijze aanleiding kan zijn om rekening te houden aan veranderende behoefte van functionaliteit.