Voor de continuiteit van uw bedrijf is het van belang dat u te allen tijde de beschikking uw data kunt hergebruiken, mocht u het gebruik van een gekozen online CRM oplossing beëindigen. De basis voor dit hergebruik is het beschikken over uw data in een zgn. open formaat. uitwisselbaarheid / integratie - logoDat wil zeggen data die door veelgebruikte (standaard) software kan worden ingezien. Gangbare open formaten zijn XML-bestanden en komma-gescheiden tekstbestanden. Ook Microsoft Excel-bestanden worden in dit kader veel gebruikt. Ga bij de selectie van een online CRM toepassing dus na over welke export-mogelijkheden het CRM pakket beschikt. Mogelijkheden voor uitwisselbaarheid / integratie van online CRM software is een belangrijk aspect bij de vergelijking van online CRM systemen.

Top 3 online CRM pakketten  

Exporteren

Het exporteren van data in een open formaat biedt u naast continuiteit ook de mogelijkheid om gegevens uit uw online CRM software te delen in andere softwaretools, zoals bijvoorbeeld uw boekhoudpakket of ERP-software.

Importeren

Als het gaat over uitwisselen van gegevens is het ook een meerwaarde als u gegevens juist vanuit andere softwaretools kunt importeren in uw online CRM software. Denk hierbij aan bijvoorbeeld klantgegevens (NAW) of prijslijsten. Indien u dit wenst is het dus een vereiste dat u bij uw selectie let op de mogelijkheden voor het importeren en exporteren van gegevens.

Live koppelingen

De hierboven beschreven mogelijkheden hebben betrekking op informatie die u in dubbel (redundant) wilt beheren. Het kan zijn dat u wenst dat de gegevens slechts op één plek worden beheerd, namelijk in het systeem waarin dat logischerwijs het meest thuishoort. Echter, andere systemen moeten wel toegang hebben tot deze informatie. Dit is te realiseren door softwaresystemen aan elkaar te koppelen. Technieken die hiervoor kunnen worden gebruikt zijn API (application programming interface; de mogelijkheid om van buitenaf tegen software aan te parten/programmeren) en web services (data opvragen/aanbieden op basis van vastgestelde requests/verzoeken). Veelal worden deze technieken ondersteund door cloud software.

Met hierboven beschreven functionaliteiten (al dan niet in combinatie) is het mogelijk om manueel of geautomatiseerd informatie tussen (online) softwaresystemen uit te (laten) wisselen. Aan de uitwisselbaarheid / integratie van online CRM tools met social media (social CRM) is een aparte pagina besteed.