[wp_ad_camp_4]

Een belangrijk onderdeel voor continuiteit is het maken van back-ups van uw CRM gegevens. Veel leveranciers van online software bieden dit (al dan niet standaard) als dienstverlening. Let er hierbij op of de gemaakte veiligheidskopieën slechts dienen voor de leverancier om in geval van calamiteiten hun dienstverlening te kunnen voortzetten of dat deze back-ups ook voor u beschikbaar zijn.

Top 3 online CRM pakketten  

back-ups logoZelf back-ups maken

Back-ups kunnen voor u ook van cruciaal belang zijn in gevallen waarin een van uw medewerkers (veelal per ongeluk) belangrijke informatie hebben verwijderd of overschreven. Ga bij de vergelijking van online CRM software na of de leverancier u in staat stelt om zelf back-ups te maken, zodat u zelf controle houdt op uw data.

Redundantie

In beide gevallen is het van belang te weten welke garanties u krijgt op uw back-ups. Met welke frequenties worden back-ups gemaakt en in hoeverre duplicaten worden opgeslagen op andere fysieke locaties. Dat laatste is van belang in geval er bijvoorbeeld een compleet datacenter uitvalt en hier niet alleen uw data werd opgeslagen, maar ook de back-ups van uw data.

Restore

Om gemaakte back-ups in noodgevallen te kunnen benutten, is het uiteraard noodzakelijk om deze ook te kunnen terugzetten (restoren). Het is niet vanzelfsprekend dat een leverancier dit kosteloos verzorgt. Ga na in hoeverre er kosten verbonden zijn aan back-up restore acties.

In het geval u zelf back-ups kunt maken hangt het vaak van het formaat van de back-ups af of u deze zelf kunt terugzetten. Een export naar Excel bij wijze van het veilig stellen van uw belangrijke data vergt de mogelijkheid om vanuit Excel gegevens te kunnen importeren. In bepaalde gevallen kunt u een systeem-eigen veiligheidskopie maken en deze zijn vaak zelf (door beheerders) te restoren.

Back-ups van CRM data kunnen cruciaal zijn voor de continuïteit van het beheren van klantrelaties!