Vergelijk ABCrm logoVergelijk ABCrm online CRM software middels de objectieve review in dit artikel. ABCrm bestaat sinds 2002 en zich sinds 2008 richt op met name een oplossing voor klantrelatiebeheer voor het MKB (midden- en kleinbedrijf). Meer dan 1700 organisaties maken inmiddels gebruik van het software as a service (SaaS) CRM pakket van Nederlandse bodem. De online CRM software is beschikbaar in de talen Nederlands, Engels, Duits en Pools. ABCrm heeft in 2009 de MKB best choice award en in 2010 de MKB proof award gewonnen. Bij CRMidol, een wereldwijde CRM competitie, was de online CRM oplossing in 2011 halve finalist.

Top 3 online CRM pakketten  

Gebruiksgemak

ABCrm is erg eenvoudig in het gebruik. De schermen zijn rustig, intuitief, overzichtelijk en duidelijk. De user interface oogt wel wat olijk en kleurrijk en komt daardoor iets minder professioneel over.

Functionaliteit

Het CRM cloud tool biedt o.a. de volgende functionaliteit:

 • Vergelijk ABCrm scherm1Dossiervorming
  Alle gerelateerde informatie van uw (potentiële) klanten inzichtelijk en bereikbaar vanaf een pagina;
 • Projecten
  Personen en organisaties kunnen aan projecten worden toegewezen. Bij projecten zijn acties en afspraken direct gerelateerd;
 • To do’s
  Persoonlijke actielijsten ingedeeld op prioriteit en deadline;
 • Categoriseren
  Door labels toe te kennen aan uw meetings, acties, projecten en relaties kunt u deze eenvoudig indelen in groepen, handig om bijvoorbeeld e-mailcampagnes of belacties te organiseren;
 • E-mail
  Of u uw eigen e-mailclient gebruikt of niet, u kunt alle verzonden en ontvangen correspondentie in ABCrm opslaan en inzien. U kunt Microsoft Word of HTML mailsjablonen importeren;
 • Agenda
  De weergave en het beheer van afspraken van medewerkers in uw organisatie in de online agenda.
 • Offertes en contracten
  U kunt het beheer voeren over uw offertes door deze samen te stellen uit diensten en producten en eventueel direct te versturen via e-mail of te printen in uw huisstijl;
 • Facturatie
  Aangeboden diensten en producten worden bij contractvorming direct doorgezet naar facturen, waardoor u direct kunt factureren. Vanuit dit onderdeel kunt u ook de opvolging van uw facturatie in de vorm van herinneringen verzorgen.

Vergelijk ABCrm scherm5Support

Zowel training als ondersteuning behoort tot de mogelijkheden, maar zijn optioneel.

Flexibiliteit/aanpasbaarheid

Het online CRM tool is functioneel nauwelijks aanpasbaar. Wel kunnen  sjablonen voor documenten worden gemaakt, want daarbij kunt u uw eigen huisstijl toepassen met behulp van de online editor. Ook kunt u in de projectmodule bepalen welke velden u wilt beheren en waarop u later wilt kunnen zoeken en vinden. Wel is het mogelijk diverse modules al dan niet te gebruiken. Door middel van het toekennen van rollen is onderscheid te maken in toegangsrechten van gebruikers en tot slot wordt het inlog gedrag van uw medewerkers gelogd en is daarmee inzichtelijk.

Back-ups

ABCrm maakt dagelijks back ups van uw gegevens. Uw gegevens worden bij dit online CRM tool opgeslagen op meerdere servers. Het maken van eigen back-ups lijkt niet mogelijk. U kunt wel uw adressenlijst downloaden.

Uitwisselbaarheid/integratie

In dit online CRM pakket kunt uit Microsoft Excel gegevens importeren.

De mailfunctionaliteit van deze cloud CRM oplossing is te koppelen/integreren met Gmail en Microsoft Outlook. Ontvangen en versturen van e-mails kan direct vanuit ABCrm. Met andere e-mail clients als Outlook 365 of die IMAP/POP kan ABCrm gegevens uitwisselen.

Verder is voor de agendafunctie integratie met Exchange, Outlook, Google Calendar en Apple Calendar gefaciliteerd. Voor het opslaan van documenten is de online CRM software te koppelen aan Dropbox/Skydrive en Gdrive.

Buiten integratie voor documenten, agenda’s en e-mail zijn geen koppelingen met tools van derden voorhanden. Wel heeft ABCrm de mogelijkheid om met behulp van de API eigen koppelingen te ontwikkelen.

Vergelijk ABCrm scherm3Mobiel

Op mobiele apparaten wordt de agenda en e-mail gesynchroniseerd wanneer u gebruik maakt van de genoemde software. Er zijn voor zover bekend geen specifieke ABCrm apps beschikbaar.

Contractueel

ABCrm is volledig functioneel beschikbaar voor € 15,- per gebruiker per maand, waarbij de enige restrictie ligt op de 2 GB opslagruimte per gebruiker. De gratis variant is beschikbaar met een aantal beperkingen: maximaal 100 relaties, 2 gebruikers, 150 communicatie items en 25 facturen. Verder is in de kosteloze versie 100 MB aan opslagruimte beschikbaar. ABCrm is direct opzegbaar.

Conclusie

Het online CRM pakket mist wat professionele uitstraling en qua integratie met derden verwacht u wellicht wat meer van een tool voor online relatiebeheer. De prijs (€ 15,- per gebruiker per maand) is echter bijzonder aantrekkelijk voor een compleet pakket aan mogelijkheden waar het puur gaat om het beheren van informatie rondom uw (potentiële) klanten.